Korpilombolo

Forkod
252104
Namn
Korpilombolo
Indelning
1856-06-20 utbruten ur Övertorneå som kapellförsamling.
Län
Norrbottens
Övrigt
födelser vid Röda korsets förlossningshem omkring 19301946 införda i församlingens födelsebok.
Pastorat
18561920 Övertorneå, 1920-05-01(beslut 1903-12-04) eget.
Husförhörslängd
1856-.

Administrativ historik

Namn
Korpilombolo
Geo-id
252104000
Tid
1856 - 9999
pre
Övertorneå 251801004
1725 - 1855