Korsberga

Forkod
168408
Namn
Korsberga
Län
Skaraborgs
Pastorat
Fröjered.
Husförhörslängd
(1740), 1790-

Administrativ historik

Namn
Korsberga (r-län)
Geo-id
168408000
Tid
0 - 9999