Kräcklinge

Forkod
188021
Namn
Kräcklinge
Län
Örebro
Pastorat
-1941 eget, 1942-1961 Hardemo, 1962- Edsberg.
Husförhörslängd
1726-.

Administrativ historik

Namn
Kräcklinge
Geo-id
188021000
Tid
0 - 9999