Kräklingbo

Forkod
98044
Namn
Kräklingbo
Län
Gotlands
Pastorat
-1658 Kräklingbo och Anga, 1659-1961 Kräklingbo, Anga och Ala, 1962- Östergarn.
Husförhörslängd
1759-.

Administrativ historik

Namn
Kräklingbo
Geo-id
98044000
Tid
0 - 9999