Kristberg

Forkod
58305
Namn
Kristberg
Alias
Krigsberg
Län
Östergötlands
Pastorat
-1961 eget, 1962-1974 Kristberg, Klockrike och Brunneby, 1974-06-01- Brunneby.
Husförhörslängd
1762-.

Administrativ historik

Namn
Kristberg
Geo-id
58305000
Tid
0 - 9999