Krogsered

Forkod
138219
Namn
Krogsered
Län
Hallands
Pastorat
-1961 Drängsered, 1962- Gunnarp.
Husförhörslängd
(1775), 1801—

Administrativ historik

Namn
Krogsered
Geo-id
138219000
Tid
0 - 9999