Krokek

Forkod
58115
Namn
Krokek
Indelning
1500-talet utbruten ur Dagsberg, 1885-05-01 (beslut 1857-03-31) införlivat Konungsunds Kolmårdsrote.
Län
Östergötlands
Pastorat
-1639 Dagsberg, 1639-1693 eget, 1693-1885 Dagsberg, 1885-05-01(beslut 1857-03-31)-1961 eget, 1962- Krokek och Kvarsebo.
Husförhörslängd
1791-.
Arkiv
1889 delvis förstört av brand.

Administrativ historik

Namn
Krokek
Geo-id
58115000
Tid
0 - 9999