Kropp

Forkod
128308
Namn
Kropp
Län
Skåne
Pastorat
medeltiden eget, sedan -1961 Kropp och Mörarp, 1962- Kropp, Mörarp, Hässlunda, Frillestad och Välluv.
Husförhörslängd
(1698), 1810-.

Administrativ historik

Namn
Kropp
Geo-id
128308000
Tid
0 - 9999