Kulla

Forkod
38123
Namn
Kulla
Alias
Bondkulla
Län
Uppsala
Övrigt
se även Biskopskulla.
Pastorat
medeltiden eget, sedan -1867 Holm, 1867-0501-1961 Hjälstaholms pastorat (se Hjälsta), 1962- Gryta.
Husförhörslängd
1695-.

Administrativ historik

Namn
Kulla
Geo-id
38123000
Tid
0 - 9999