Kullerstad

Forkod
58109
Namn
Kullerstad
Län
Östergötlands
Pastorat
-1562 eget, 1562-1580 Kimstad, 1580-1961 eget, 1962 Kullerstad och Vånga.
Husförhörslängd
1793-.

Administrativ historik

Namn
Kullerstad
Geo-id
58109000
Tid
0 - 9999