Kungälv

Forkod
148201
Namn
Kungälv
Alias
Konungahälla, Maria
Indelning
1127 utbruten ur Ytterby, troligen 1300-talet utbrutet Nicolai, 1500-talet åter sammanslagen, 1613 flyttad, det gamla området fört till och det nya erhållet från Ytterby.
Län
Västra Götalands
Övrigt
Rödbo har inofficiellt benämnts Kungälvs landsförsamling.
Pastorat
omkring 1640-1973 Kungälv, Rödbo och Ytterby, 1974- Kungälv och Ytterby.
Husförhörslängd
1803-.
Arkiv
större delen av arkivet förstört vid brand 1796.

Administrativ historik

Namn
Kungälv
Geo-id
148201000
Tid
0 - 9999