Kvänum

Forkod
166029
Namn
Kvänum
Indelning
Pastoratskod.- 030104efter 1546 införlivat Badene.
Län
Skaraborgs
Övrigt
födelser vid Kvänums enskilda förlossningshem (Kvänums förlossningsrum) 1927-1946 införda i församlingens födelsebok.
Pastorat
-1961 Norra Vånga, 1962- Kvänum, Norra Vånga, Edsvära, Jung, Öttum och Fyrunga.
Husförhörslängd
1782-.

Administrativ historik

Namn
Kvänum
Geo-id
166029000
Tid
0 - 9999