Kvenneberga

Forkod
76400
Namn
Kvenneberga
Indelning
1957 uppgått i Hjortsberga och Kvenneberga.
Län
Kronobergs
Pastorat
till början av 1800-talet Kvenneberga och Hjortsberga, sedan Hjortsberga.
Husförhörslängd

Administrativ historik

Namn
Kvenneberga
Geo-id
76404002
Tid
0 - 1956