Kverrestad

Forkod
116010
Namn
Kverrestad
Län
Kristianstads
Pastorat
-1942 Kverrestad och Smedstorp, 1943- Smedstorp.
Husförhörslängd
(1687), 1813-.

Administrativ historik

Namn
Kverrestad
Geo-id
116010000
Tid
0 - 9999