Kvibille

Forkod
138015
Namn
Kvibille
Län
Hallands
Pastorat
Slättåkra.
Husförhörslängd
1753-.

Administrativ historik

Namn
Kvibille
Geo-id
138015000
Tid
0 - 9999