Kvikkjokk

Forkod
251000
Namn
Kvikkjokk
Indelning
1696-01-05 utbruten ur Jokkmokk, senare betraktad som kapellförsamling, 1923-05-01 uppgått i Jokkmokk (Kvikkjokks kbfd).
Län
Norrbottens
-1810 Västerbottens län, 1810-05-21- Norrbottens län.
Pastorat
1696-01-05-1796 Kvikkjokk och Jokkmokk, 1796-11-23-1923-04-30 Jokkmokk.
Husförhörslängd
1758-1923.
Arkiv
äldre arkivalier gemensamma med Jokkmokk.