Kville

Forkod
143571
Namn
Kville
Indelning
tidigt införlivat Vrem, 1882 kyrkobokföringen uppdelad på Kville och Fjällbacka, 1942-01-01 indelad i två kbfd: Kville kbfd och Fjällbacka kbfd.
Län
Västra Götalands
Pastorat
Kville, Bottna och Svenneby.
Husförhörslängd
1904-.
Arkiv
190402-20 förstört genom brand, SCB-avskrifter finns på landsarkivet och hos pastorsämbetet.

Administrativ historik

Namn
Kville
Geo-id
143571000
Tid
0 - 9999