Kville kbfd

Forkod
143506
Namn
Kville kbfd
Indelning
från 1882 särskild kyrkobokföring, 1942-01-01 kbfd inom Kville församling.
Län
Västra Götalands
Arkiv
1904-02-20 förstört genom brand.

Administrativ historik

Namn
Kville
Geo-id
143571000
Tid
0 - 9999