Kvinnestad

Forkod
152712
Namn
Kvinnestad
Län
Älvsborgs
Pastorat
Nårunga.
Husförhörslängd
(1784), 1823-.

Administrativ historik

Namn
Kvinnestad
Geo-id
152712000
Tid
0 - 9999