Kvistbro

Forkod
188025
Namn
Kvistbro
Indelning
1638 del till nybildade Nysund.
Län
Örebro
-1779 Närkes och Värmlands län, 1779- Örebro län.
Pastorat
-1651 Knista, 1651-1961 eget, 1962-1968 Kvistbro och Skagershult, 1969-1985 eget, 1986- Knista.
Husförhörslängd
1800-.

Administrativ historik

Namn
Kvistbro
Geo-id
188025000
Tid
0 - 9999