Kyrkås

Forkod
238008
Namn
Kyrkås
Indelning
omkring 1400 utbruten ur Lit.
Län
Jämtlands
-1810 Västernorrlands län, 1810-05-07- Jämtlands län.
Pastorat
Lit.
Husförhörslängd
1805-.

Administrativ historik

Namn
Kyrkås (z-län)
Geo-id
238008000
Tid
0 - 9999