Kyrketorp

Forkod
166300
Namn
Kyrketorp
Indelning
efter 1571 uppgått i Fredsberg.
Län
Skaraborgs
Övrigt
i Vadsbo härad.
Pastorat
Fredsberg.