Kyrkoköpinge

Forkod
128714
Namn
Kyrkoköpinge
Alias
Köpinge
Län
Skåne
Pastorat
-1924 Gylle, 1924-05-01-1961 Hammarlöv, 1962- Dalköpinge.
Husförhörslängd
(1701), 1802- (lucka 1832-1837).

Administrativ historik

Namn
Kyrkoköpinge
Geo-id
128714000
Tid
0 - 9999