Läby

Forkod
38013
Namn
Läby
Indelning
1895 (beslut 1890-02-28) uppgått i Vänge och Läby (se Vänge), 1934-01-01 åter utbruten ur Vänge och Läby.
Län
Uppsala
Pastorat
Vänge.
Husförhörslängd
1766-.

Administrativ historik

Namn
Läby
Geo-id
38013001
Tid
0 - 1894
succ
Vänge och läby 38014002
1895 - 1933
Namn
Läby
Geo-id
38013000
Tid
1934 - 9999
pre
Vänge och läby 38014002
1895 - 1933