Lagfors bruksförsamling

Forkod
226200
Namn
Lagfors bruksförsamling
Indelning
1797 utbruten ur Ljustorp, 1937-01-01 uppgått i Ljustorp.
Län
Västernorrlands
Pastorat
Ljustorp.
Husförhörslängd
1860-1917.