Lagmansered

Forkod
158108
Namn
Lagmansered
Län
Älvsborgs
Pastorat
Stora Mellby.
Husförhörslängd
1768-

Administrativ historik

Namn
Lagmansered
Geo-id
158108000
Tid
0 - 9999