Landa

Forkod
138407
Namn
Landa
Län
Hallands
Pastorat
-1961 Ölmevalla, 1962- Frillesås.
Husförhörslängd
(1751), 1784 -.

Administrativ historik

Namn
Landa (n-län)
Geo-id
138407000
Tid
0 - 9999