Landa

Forkod
152717
Namn
Landa
Län
Älvsborgs
Pastorat
Algutstorp.
Husförhörslängd
(1768), 1793-.

Administrativ historik

Namn
Landa (p-län)
Geo-id
152717000
Tid
0 - 9999