Landskrona

Forkod
128201
Namn
Landskrona
Indelning
1500-talet sammanslagen av Sankt Johannis, Sankt Nicolai och Sankt Olai.
Län
Skåne
Övrigt
födelser vid Landskrona lasarett 1913-1946-03-22 införda i särskild födelsebok i kyrkoarkivet, 1946-03-23-1946-12-31 i särskild födelsebok i lasarettsarkivet, Box 514, 261 24 Landskrona; 1681-1873 var
Pastorat
-1961 eget, 1962- Landskrona och Sankt Ibb.
Husförhörslängd
(1699), 1778-.

Administrativ historik

Namn
Landskrona
Geo-id
128201000
Tid
0 - 9999