Landvetter

Forkod
140102
Namn
Landvetter
Alias
Skogbygds pastorat
Län
Västra Götalands
Pastorat
-1571 Landvetter och Härryda (
Husförhörslängd
1747-.

Administrativ historik

Namn
Landvetter
Geo-id
140102000
Tid
0 - 9999