Långaröd

Forkod
126604
Namn
Långaröd
Län
Skåne
Pastorat
-1885 Sallerup (i Frosta härad), 1886-1973 Östra Sallerup, 1974- Västerstad.
Husförhörslängd
(1683), 1826-.
Arkiv
1792-09-01 brand, varvid största delen förstörts.

Administrativ historik

Namn
Långaröd
Geo-id
126604000
Tid
0 - 9999