Långaryd

Forkod
131504
Namn
Långaryd
Län
Hallands
-1973 Jönköpings län, 1974- Hallands län.
Pastorat
-1918 Långaryd och Färgaryd, 1918-05-01-1961 Långaryd, Färgaryd och Femsjö, 1962- Färgaryd.
Husförhörslängd
(1717), 1741-.

Administrativ historik

Namn
Långaryd
Geo-id
131504000
Tid
0 - 9999