Långasjö

Forkod
86204
Namn
Långasjö
Län
Kalmar
1971 överfört från Kronobergs till Kalmar län.
Pastorat
-1921 Långasjö och Ljuder, 1921-05-01-1961 eget, 1962-1978 Älmeboda, 1979- Emmaboda.
Husförhörslängd
(1699), 1718-.

Administrativ historik

Namn
Långasjö
Geo-id
86204000
Tid
0 - 9999