Långelanda

Forkod
142104
Namn
Långelanda
Län
Västra Götalands
Pastorat
Myckleby.
Husförhörslängd
1816-.

Administrativ historik

Namn
Långelanda
Geo-id
142104000
Tid
0 - 9999