Länghem

Forkod
155206
Namn
Länghem
Län
Älvsborgs
Pastorat
Länghem, Dannike, Månstad och Södra Åsarp.
Husförhörslängd
1807-.

Administrativ historik

Namn
Länghem
Geo-id
155206000
Tid
0 - 9999