Längnum

Forkod
160211
Namn
Längnum
Län
Skaraborgs
Pastorat
Tengene.
Husförhörslängd
1721- (lucka 1746-1811).

Administrativ historik

Namn
Längnum
Geo-id
160211000
Tid
0 - 9999