Långserud

Forkod
178512
Namn
Långserud
Indelning
omkring 1500 införlivat Lönskog, före 1644 införlivat Åskog.
Län
Värmlands
Pastorat
-1961 Gillberga, 1962- Svanskog.
Husförhörslängd
(1733), 1776-.

Administrativ historik

Namn
Långserud
Geo-id
178512000
Tid
0 - 9999