Ås

Forkod
160206
Namn
Ås
Alias
Åsen
Län
Skaraborgs
Pastorat
-1671 Ås, Näs (Vänersnäs), Flo och Sal, 1671-1961 Flo, 1962- Särestad.
Husförhörslängd
1795-.

Administrativ historik

Namn
Ås (r-län)
Geo-id
160206000
Tid
0 - 9999