Länna

Forkod
48605
Namn
Länna
Län
Södermanlands
Pastorat
1428 eget, -1574 Åker, 1574-1581 eget, 1581- Åker.
Husförhörslängd
1689-.

Administrativ historik

Namn
Länna (d-län)
Geo-id
48605000
Tid
0 - 9999