Lännäs

Forkod
188014
Namn
Lännäs
Län
Örebro
-1779 Närkes och Värmlands län, 1779- Orebro län.
Pastorat
-1593 Asker, 1593-06-14-1961 eget, 1962- Asker.
Husförhörslängd
1762-.

Administrativ historik

Namn
Lännäs (t-län)
Geo-id
188014000
Tid
0 - 9999