Lannaskede

Forkod
68521
Namn
Lannaskede
Län
Jönköpings
Pastorat
-1961 Myresjö, 1962- Lannaskede och Myresjö.
Husförhörslängd
1790-

Administrativ historik

Namn
Lannaskede
Geo-id
68521000
Tid
0 - 9999