Lärbro

Forkod
98010
Namn
Lärbro
Indelning
troligen 1500-talet införlivat Gann.
Län
Gotlands
Pastorat
-1961 Lärbro och Hellvi, 1962- Lärbro, Hellvi, Hangvar och Hall.
Husförhörslängd
(1737), 1796-.

Administrativ historik

Namn
Lärbro
Geo-id
98010000
Tid
0 - 9999