Ås

Forkod
230904
Namn
Ås
Län
Jämtlands
-1810 Västernorrlands län, 1810-05-07- Jämtlands län.
Pastorat
tidigare Ås och Aspås, efter 1350-1935 Rödön, 1935-05-01-1961 eget, 1962- Rödön.
Husförhörslängd
1707-.

Administrativ historik

Namn
Ås (z-län)
Geo-id
230904000
Tid
0 - 9999