Laske-Vedum

Forkod
166014
Namn
Laske-Vedum
Alias
Vedum
Län
Skaraborgs
Övrigt
födelser vid Vedums förlossningshem 1939-1944 införda i församlingens födelsebok.
Pastoratskod
30207
Pastorat
Bitterna.
Husförhörslängd
1779-.

Administrativ historik

Namn
Laske-vedum
Geo-id
166014000
Tid
0 - 9999