Låstad

Forkod
168008
Namn
Låstad
Alias
Löfstad
Län
Skaraborgs
Pastorat
-1961 Odensåker, 1962- Ullervad.
Husförhörslängd
1785-.

Administrativ historik

Namn
Låstad
Geo-id
168008000
Tid
0 - 9999