Leaby

Forkod
168600
Namn
Leaby
Indelning
omkring 1545 uppgått i Karleby.
Län
Skaraborgs
Pastorat
till omkring 1430 Karleby, därefter Slöta.