Ås

Forkod
84012
Namn
Ås
Län
Kalmar
Pastorat
-1937 Ås och Ventlinge, 1938-1961 Ventlinge, 1962- Södra Möckleby.
Husförhörslängd
1806-.

Administrativ historik

Namn
Ås (h-län)
Geo-id
84012000
Tid
0 - 9999