Ledberg

Forkod
58007
Namn
Ledberg
Län
Östergötlands
Pastorat
-1920 Björkeberg, 1920-05-01-1940 Västerlösa, 1941- Kärna.
Husförhörslängd
1747,

Administrativ historik

Namn
Ledberg
Geo-id
58007000
Tid
0 - 9999