Lena

Forkod
38024
Namn
Lena
Län
Uppsala
Pastorat
-1925 eget, 1925-05-01 - Tensta.
Husförhörslängd
1744-.

Administrativ historik

Namn
Lena (c-län)
Geo-id
38024000
Tid
0 - 9999