Lerdal

Forkod
150706
Namn
Lerdal
Län
Älvsborgs
Pastorat
Högsäter.
Husförhörslängd
(1726), 1769-.

Administrativ historik

Namn
Lerdal
Geo-id
150706000
Tid
0 - 9999